Foseptik Çukuru Temizleme

Foseptik Çukuru Temizleme


Foseptik Çukuru Temizleme Ve Foseptik Temizliği

İlk olarak burada foseptik çukuru temizleme işlemi önemlidir. Gerekli alt yapının olmadığı ve atıkların foseptik çukurunda toplanan alanlara fosseptik çukuru denilmektedir. Foseptik kuyu çekme işlemi biriken atıkları vidanjörler yardımı ile vakumlanarak yapılan bir işlemdir. Foseptik çukuru temizleme işlemleri ortamdaki pisliklerin çekilme işleminden sonra yapılır.

Sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri de, fosseptik çukurlarının giderleri olmadığı için bunların farkında olmadan taşmalar yapmasıdır. Böylesi bir durum hem insan sağlığı açısından tehlike yaratır hem de çevre için çok büyük riskler taşımaktadır. Öyle ki çok uzun süreler beklerse çok zararlı bakteriler üretmektedirler. Bu yüzden foseptik temizliği çekme işlemlerini kısa bir zamanda yapmak gerekmektedir.

Aksi halde taşkınlar sonucu ortaya çok büyük problem olan aşırı kötü kokular yayılmaktadır. Bu foseptik çukurlarının dolmasına sebep veren lavaboların, küvetlerin ve tuvaletlerin giderleridir. Bütün bu giderler buraya akmaktadırlar.

Foseptik Çukuru

Betonarme bir duvar içerisine hapsedilen fosseptik çukurlarındaki pisliklerin toprakla direkt temasını engellemek gerekmektedir. Öte yandan foseptik temizliği çekme amacına ulaşamamaktadır. Toprakla sızıntı sağlamaktadır. Bu da çok kötü problemlere sebebiyet vermektedir. Kaldı ki bu uygulamanın yapılamaması fosseptik çukurunun olduğu yerde kaymalara ve kuyunun şeklinin bozulmasına yol açacaktır. Böylesi bir durum sağlığımıza zarar vermektedir. Bu gibi durumlarda bu işi layıkıyla yapan firma ve ustalarla anlaşmak gerekmektedir.

Foseptik Çukuru Temizleme

Foseptik çukuru pis suların toplandığı yerlerde yeterli düzeyde alt yapısı olmazsa karşı konulması çok güçleşmektedir. Belirli bir sürede bu çukurlar pis sularla dolar ve bir an evvel temizlenmesi gerekmektedir. Bu onarım hizmeti ise çok iyi olması gerekmektedir. İlk evvela altyapı ekipmanları yani kombine temizleme araçlarının sistemler üzerinde kurulu olması gerekmektedir.

Böylesi bir durumda alt yapı ekipmanların yeteneklerinin iyi olup olmadığı da çok önem arz etmektedir. Lağım çukurları tıkandığı zaman gereken müdahale yapılmalıdır. Kombine kanalizasyon açma araçlarıyla foseptik içlerinde bulunan pis maddeleri bir tankın içine transfer etmelidir.

Foseptik Temizleme İşlemi

Foseptik temizliği işlemi öncesi ilk olarak tıkanıklık açan firmaya başvurup robotla kırmadan tıkanıklık açma yardımı istenmelidir. Foseptik açmak için bazı robotlar kullanılır. Bu robotların yeterli olmadığı yerde vidanjör aracı ile işleme devam edilmelidir. Bu vidanjör yardımı ile en dip kısımdaki pis atıklar bile güçlü bir şekilde çekilecek ve foseptik temizleme işlemi tamamlanacaktır.

whatsapp.png (8 KB)
telefon.png (8 KB)